Obsługa informatyczna firm

Oferujemy pomoc techniczną, serwis sprzętu i oprogramowania, administrację serwerami i zarządzanie siecią komputerową. Świadczymy wsparcie IT na terenie całego kraju.

W ramach obsługi informatycznej zapewniamy ciągłość pracy, skuteczną i szybką reakcję na zgłoszenia, bezpieczeństwo danych oraz kompetentne doradztwo w obszarze IT. Rozwijamy infrastrukturę informatyczną zgodnie z potrzebami Państwa firmy. To wszystko bez kosztów i problemów związanych z utrzymywaniem własnego działu IT.

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie celów istotnych z punktu widzenia naszych klientów. Wypracowaliśmy procedury, które umożliwiają nam sprawną realizację projektów, a także gwarantują doskonały kontakt z klientem.

Helpdesk IT


Helpdesk IT jest pierwszą linią pomocy i wsparcia codziennej pracy użytkowników systemu informatycznego oraz opieki nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi.


Zakres usług

 • pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb
 • serwis stacji roboczych
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
 • przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego
  odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
 • instalacja oprogramowania użytkowego
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych
 • wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)
 • konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej

Oferujemy pomoc techniczną, serwis sprzętu i oprogramowania, administrację serwerami i zarządzanie siecią komputerową. Świadczymy wsparcie IT na terenie całego kraju.

W ramach obsługi informatycznej zapewniamy ciągłość pracy, skuteczną i szybką reakcję na zgłoszenia, bezpieczeństwo danych oraz kompetentne doradztwo w obszarze IT. Rozwijamy infrastrukturę informatyczną zgodnie z potrzebami Państwa firmy. To wszystko bez kosztów i problemów związanych z utrzymywaniem własnego działu IT.

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie celów istotnych z punktu widzenia naszych klientów. Wypracowaliśmy procedury, które umożliwiają nam sprawną realizację projektów, a także gwarantują doskonały kontakt z klientem.

Helpdesk


Helpdesk jest pierwszą linią pomocy i wsparcia codziennej pracy użytkowników systemu informatycznego oraz opieki nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi.


Zakres usług

 • pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb
 • serwis stacji roboczych
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
 • przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego
  odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
 • instalacja oprogramowania użytkowego
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych
 • wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)
 • konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej


Gwarantujemy


 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń: pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • wysoką dostępność usług
 • wygodny system obsługi zgłoszeń, bez konieczności logowania
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń

Gwarantujemy


 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń: pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • wysoką dostępność usług
 • wygodny system obsługi zgłoszeń, bez konieczności logowania
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń

Schemat współpracy

Administracja serwerami


Naszym celem jest zapewnienie klientom ciągłości pracy i stabilności systemów informatycznych dzięki odpowiedniemu utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT.


Zakres usług

 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • administracja serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów oraz urządzeń mass storage
 • stały monitoring i optymalizacja zagrożeń w celu unikania awarii i przestojów w pracy firmy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych
 • zapewnienie sprawności podstawowych usług systemowych
 • zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory, serwerami plików
 • zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie grup i reguł w Active Directory
 • zarządzanie GPO
 • administracja bazami danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL)
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
 • konfiguracja usług
 • optymalizacja wydajności systemów
 • zabezpieczenie serwerów
 • migracja serwerów
 • wirtualizacja serwerów (Hyper-V, VMWare, XenServer)
 • monitorowanie stanu zasilania
 • monitorowanie stanu urządzeń UPS
 • konfiguracja i zarządzanie backupami
 • zarządzanie hipervisorami i maszynami wirtualnymi
 • administrowanie systemami pocztowymi (Exchange, Postfix)

Administracja


Naszym celem jest zapewnienie klientom ciągłości pracy i stabilności systemów informatycznych dzięki odpowiedniemu utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT.


Zakres usług

 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • administracja serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów oraz urządzeń mass storage
 • stały monitoring i optymalizacja zagrożeń w celu unikania awarii i przestojów w pracy firmy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych
 • zapewnienie sprawności podstawowych usług systemowych
 • zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory, serwerami plików
 • zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie grup i reguł w Active Directory
 • zarządzanie GPO
 • administracja bazami danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL)
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
 • konfiguracja usług
 • optymalizacja wydajności systemów
 • zabezpieczenie serwerów
 • migracja serwerów
 • wirtualizacja serwerów (Hyper-V, VMWare, XenServer)
 • monitorowanie stanu zasilania
 • monitorowanie stanu urządzeń UPS
 • konfiguracja i zarządzanie backupami
 • zarządzanie hipervisorami i maszynami wirtualnymi
 • administrowanie systemami pocztowymi (Exchange, Postfix)
 

Zarządzanie siecią komputerową


 • projektowanie, wdrażanie i utrzymanie sieci LAN/WAN
 • projektowanie sieci bezprzewodowych
 • opracowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji
 • dobór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • nieprzerwany monitoring sieci pod kątem potencjalnych usterek
 • planowanie rozbudowy i modernizacji sieci na podstawie statystyk ruchu sieciowego

 • zapewnienie wysokiej dostępności (HA)
 • konfiguracja firewall, routerów i swithy
 • konfiguracja usług DHCP i DNS
 • konfiguracja tuneli i dostępów VPN
 • diagnoza awarii sieci
 • definiowanie użytkowników i nadawanie im praw
 • utrzymywanie systemu sieciowego w stanie sprawności
 

Schemat współpracy

Zarządzanie sieciami komputerowymi


Zakres usług

 • projektowanie, wdrażanie i utrzymanie sieci LAN/WAN
 • projektowanie sieci bezprzewodowych
 • opracowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji
 • dobór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • nieprzerwany monitoring sieci pod kątem potencjalnych usterek
 • planowanie rozbudowy i modernizacji sieci na podstawie statystyk ruchu sieciowego
 • zapewnienie wysokiej dostępności (HA)
 • konfiguracja firewall, routerów i swithy
 • konfiguracja usług DHCP i DNS
 • konfiguracja tuneli i dostępów VPN
 • diagnoza awarii sieci
 • definiowanie użytkowników i nadawanie im praw
 • utrzymywanie systemu sieciowego w stanie sprawności

Skontaktuj się z nami!

Maciej Pokrzywiński

tel. 501 039 194
zapytania@itcompany.pl