Helpdesk IT dla firm


Helpdesk IT (Service desk) jest pierwszą linią wsparcia dla użytkowników podczas ich codziennej pracy. W zakres jego działalności wchodzi także opieka nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi. Główna działalność Helpdesk IT polega na odbieraniu zgłoszeń od użytkowników, które dotyczą problemów technicznych, jakie pojawiły się podczas ich pracy. Następnie nasi specjaliści podejmują analizę owych zgłoszeń i zajmują się bieżącym rozwiązywaniem ich.

Użytkownicy mogą liczyć na wsparcie Helpdesk IT także w kwestii instalacji, konfiguracji i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu. Nasi specjaliści udzielają także indywidualnych porad w zakresie korzystania z różnych aplikacji, czy urządzeń.

 
 

Helpdesk IT - zakres usług

 • pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb
 • serwis stacji roboczych
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
 • Wygodny system ochrony zgłoszeń – Belisama
 • instalacja oprogramowania użytkowego
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
 • przekazywanie sprzętu do serwisu producenta
  oraz jego odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej
 • konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
 • wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)

 

Schemat współpracy z działem Helpdesk IT

 1. W przypadku wystąpienia awarii na komputerze użytkownika, wykorzystuje on jedną z ustalonych dróg kontaktu z naszym działem Helpdesk IT.
 2. Zgłoszenie jest przyjmowane i podejmowane przez jednego z naszych specjalistów. Określna on plan działania oraz wstępny termin realizacji zgłoszenia.
 3. W przypadku złożonych problemów lub awarii, Helpdesk IT łączy się z komputerem Klienta, za pomocą bezpiecznego narzędzia TeamViewer i udziela mu pomocy zdalnej. Istnieją przypadki, podczas których konieczne jest bezpośrednie wsparcie - wówczas wtedy oferujemy pomoc bezpośrednią, z dojazdem do siedziby Klienta.
 4. Użytkownik jest informowany na każdym etapie zgłoszenia, o mających miejsce, bieżących postępach (za pomocą wiadomości mailowej).
 5. Gdy zgłoszenie jest już rozwiązane, użytkownik otrzymuje mailowo potwierdzenie, jego zamknięcia.

W ramach usługi Helpdesk IT oferujemy:

 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń: pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • wysoką dostępność usług
 • wygodny system obsługi zgłoszeń, bez konieczności logowania
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń
 • działanie na podstawie systemu ticketowego z możliwością rozliczenia na podstawie stałej kwoty miesięcznej lub opłaty godzinowej
 

FAQ

Zgromadziliśmy najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania w kwestii usług Helpdesk IT, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości:
1Czy oferujecie obsługę 24/7?
Specjaliści z naszego działu Helpdesk IT, zajmują się realizacją zgłoszeń w godzinach pracy serwisu tj. 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych przypadkach świadczymy usługi poza godzinami pracy serwisu. Jest to jednak ustalane odpowiednio wcześniej z Klientem, na potrzeby realizacji konkretnych projektów.
2Jak szybko można oczekiwać reakcji na zgłoszenie lub problem?
Reakcja na poszczególne zgłoszenia jest podejmowana zgodnie z zapisanym w umowie czasem SLA. Przed rozpoczęciem współpracy, taki czas jest dokładnie przedstawiany Klientowi.
3Czy oferujecie zdalne wsparcie techniczne?
Tak, świadczymy zdalne wsparcie techniczne przez nasz dział Helpdesk IT. Nasz zespół jest gotowy do pomocy w rozwiązywaniu problemów i udzieleniu wsparcia technicznego zdalnie, za pomocą narzędzia Team Viewer, aby zapewnić szybką i skuteczną pomoc dla użytkowników.
4Ile kosztują wasze usługi Helpdesk IT?
Koszt usługi Helpdesk IT jest indywidualnie ustalany z Klientem na podstawie ilości stanowisk komputerowych w firmie oraz bieżących potrzeb. W ramach tej usługi istnieje możliwość rozliczenia na podstawie stałej kwoty miesięcznej lub opłaty godzinowej.
5Czy istnieje konieczność podpisywania długoterminowych umów?
W IT Company pracujemy z Klientami na podstawie umów, których minimalny termin wynosi 12 miesięcy.
6Czy współpracujecie z różnymi systemami operacyjnymi?
Tak, współpracujemy z systemami operacyjnymi: Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS.
7Jakie kroki powinienem podjąć, aby zgłosić problem do Helpdesk?
Nasz dział Helpdesk IT pracuje w oparciu o system ticketowy. Użytkownicy zgłaszają problemy techniczne mailowo, na wskazany adres. Wówczas otrzymują zwrotną wiadomość mailową, potwierdzającą utworzenie zgłoszenia oraz jego indywidualny numer. Możliwe jest także zgłoszenie problemu telefonicznie na specjalny numer telefonu.
 

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i poproś o ofertę!

Kontakt możliwy także pod adresem mailowym: oferty@itcompany.pl
 
Wybierz z listy usługę i napisz do nas!

  Jestem zainteresowany/a usługą:

   

  Sprawdź nasze pozostałe usługi