Helpdesk IT dla firm


Helpdesk IT jest pierwszą linią wsparcia dla użytkowników podczas ich codziennej pracy. W zakres jego działalności wchodzi także opieka nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi. Główna działalność Helpdesk IT polega na odbieraniu zgłoszeń od użytkowników, które dotyczą problemów technicznych, jakie pojawiły się podczas ich pracy. Następnie nasi specjaliści podejmują analizę owych zgłoszeń i zajmują się bieżącym rozwiązywaniem ich.

Użytkownicy mogą liczyć na wsparcie Helpdesk IT także w kwestii instalacji, konfiguracji i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu. Nasi specjaliści udzielają także indywidualnych porad w zakresie korzystania z różnych aplikacji, czy urządzeń.

 
 

Zakres usług

 • pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb
 • serwis stacji roboczych
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
 • Wygodny system ochrony zgłoszeń – Belisama
 • instalacja oprogramowania użytkowego
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
 • przekazywanie sprzętu do serwisu producenta
  oraz jego odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej
 • konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
 • wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)

 

Schemat współpracy

 1. W przypadku wystąpienia awarii na komputerze użytkownika, wykorzystuje on jedną z ustalonych dróg kontaktu z naszym działem Helpdesk IT.
 2. Zgłoszenie jest przyjmowane i podejmowane przez jednego z naszych specjalistów. Określna on plan działania oraz wstępny termin realizacji zgłoszenia.
 3. W przypadku złożonych problemów lub awarii, Helpdesk IT łączy się z komputerem Klienta, za pomocą bezpiecznego narzędzia TeamViewer i udziela mu pomocy zdalnej. Istnieją przypadki, podczas których konieczne jest bezpośrednie wsparcie - wówczas wtedy oferujemy pomoc bezpośrednią, z dojazdem do siedziby Klienta.
 4. Użytkownik jest informowany na każdym etapie zgłoszenia, o mających miejsce, bieżących postępach (za pomocą wiadomości mailowej).
 5. Gdy zgłoszenie jest już rozwiązane, użytkownik otrzymuje mailowo potwierdzenie, jego zamknięcia.

Oferujemy:

 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń: pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • wysoką dostępność usług
 • wygodny system obsługi zgłoszeń, bez konieczności logowania
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń
 • działanie na podstawie systemu ticketowego z możliwością rozliczenia na podstawie stałej kwoty miesięcznej lub opłaty godzinowej
 
 

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i poproś o ofertę!

Kontakt możliwy także pod adresem mailowym: oferty@itcompany.pl
 
Wybierz z listy usługę i napisz do nas!

  Jestem zainteresowany/a usługą: