Administracja serwerami Microsoft Windows, Linux

Administracja serwerami to proces zarządzania infrastrukturą IT, który obejmuje konfigurację, utrzymanie, monitorowanie oraz zabezpieczanie serwerów i sieci LAN. Nasi administratorzy codziennie czuwają nad bezpieczeństwem danych naszych Klientów, dokonują kopii zapasowych oraz niezbędnych aktualizacji systemowych.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom ciągłości pracy i stabilności systemów informatycznych, dzięki odpowiedniemu utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT. Odpowiednie zarządzanie serwerami to klucz do działalności każdej organizacji. Stanowią one bowiem najistotniejszy element infrastruktury IT.


 
 

Zakres usług

 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • administracja serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów oraz urządzeń mass storage
 • administrowanie systemami pocztowymi (Exchange, Postfix)
 • administracja bazami danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL)
 • stały monitoring i optymalizacja zagrożeń w celu unikania awarii i przestojów w pracy firmy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów
 • zapewnienie sprawności podstawowych usług systemowych
 • zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory, serwerami plików, zarządzanie GPO
 • zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie grup i reguł w Active Directory
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych
 • konfiguracja usług
 • optymalizacja wydajności systemów
 • zabezpieczenie serwerów
 • migracja serwerów
 • wirtualizacja serwerów (Hyper-V, VMWare, XenServer)
 • monitorowanie stanu zasilania
 • monitorowanie stanu urządzeń UPS
 • konfiguracja i zarządzanie backupami
 • zarządzanie hipervisorami i maszynami wirtualnymi

Schemat współpracy

 

Technologie, których używamy

 • Microsoft 365

 • Microsoft SQL Server

 • Veeam

 • Windows Server

 • VMware

 • Linux

   

  Zarządzanie siecią komputerową


  • projektowanie, wdrażanie i utrzymanie sieci LAN/WAN
  • projektowanie sieci bezprzewodowych
  • opracowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji
  • dobór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
  • nieprzerwany monitoring sieci pod kątem potencjalnych usterek
  • planowanie rozbudowy i modernizacji sieci na podstawie statystyk ruchu sieciowego

  • zapewnienie wysokiej dostępności (HA)
  • konfiguracja firewall, routerów i swithy
  • konfiguracja usług DHCP i DNS
  • konfiguracja tuneli i dostępów VPN
  • diagnoza awarii sieci
  • definiowanie użytkowników i nadawanie im praw
  • utrzymywanie systemu sieciowego w stanie sprawności
   
   

  Skontaktuj się z naszym działem handlowym i poproś o ofertę!

  Kontakt możliwy także pod adresem mailowym: oferty@itcompany.pl
   
  Wybierz z listy usługę i napisz do nas!

   Jestem zainteresowany/a usługą: