Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna polega na wsparciu w zarządzaniu i utrzymaniu systemów informatycznych. Ma ona na celu utrzymanie infrastruktury IT w firmie, na jak najwyższym poziomie. Obsługa IT stanowi fundament w prawidłowym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia także optymalizacje procesów oraz zachowanie ciągłości pracy firmy, co jest kluczowe z perspektywy biznesu.

Zakres obsługi informatycznej jest szeroki i uzależniony od potrzeb konkretnego Klienta. Obsługa informatyczna firm obejmuje: wsparcie techniczne - helpdesk IT oraz administracja serwerami, a także zarządzanie siecią.

Obsługa informatyczna w IT Company

W IT Company zapewniamy ciągłość pracy, skuteczną i szybką reakcję na zgłoszenia, bezpieczeństwo danych oraz kompetentne doradztwo w obszarze IT. Rozwijamy infrastrukturę informatyczną zgodnie z potrzebami firmy naszego Klienta. Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie celów istotnych z punktu widzenia naszych Klientów. Wypracowaliśmy procedury, które umożliwiają nam sprawną realizację projektów, a także gwarantują doskonały kontakt z Klientem. IT Company to przede wszystkim profesjonalna obsługa informatyczna!
 

Obsługa informatyczna firm - zakres usług:

W ramach obsługi IT oferujemy usługę Helpdesk IT oraz Administrację Serwerami, oraz zarządzanie siecią LAN / WAN / WiFi

 
 

Helpdesk IT - zakres usług

 • pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb
 • serwis stacji roboczych
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
 • instalacja oprogramowania użytkowego
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
 • przekazywanie sprzętu do serwisu producenta
  oraz jego odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej
 • konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
 • wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)
 • Wygodny system ochrony zgłoszeń – Belisama

Administracja serwerami - zakres usług

 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • administracja serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów oraz urządzeń mass storage
 • administrowanie systemami pocztowymi (Exchange, Postfix)
 • administracja bazami danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL)
 • stały monitoring i optymalizacja zagrożeń w celu unikania awarii i przestojów w pracy firmy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów
 • zapewnienie sprawności podstawowych usług systemowych
 • zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory, serwerami plików, zarządzanie GPO
 • zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie grup i reguł w Active Directory
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych
 • konfiguracja usług
 • optymalizacja wydajności systemów
 • zabezpieczenie serwerów
 • migracja serwerów
 • wirtualizacja serwerów (Hyper-V, VMWare, XenServer)
 • monitorowanie stanu zasilania
 • monitorowanie stanu urządzeń UPS
 • konfiguracja i zarządzanie backupami
 • zarządzanie hipervisorami i maszynami wirtualnymi

Zarządzanie siecią - zakres usług

 • projektowanie, wdrażanie i utrzymanie sieci LAN/WAN
 • projektowanie sieci bezprzewodowych
 • opracowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji
 • dobór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • nieprzerwany monitoring sieci pod kątem potencjalnych usterek
 • planowanie rozbudowy i modernizacji sieci na podstawie statystyk ruchu sieciowego
 • zapewnienie wysokiej dostępności (HA)
 • konfiguracja firewall, routerów i swithy
 • konfiguracja usług DHCP i DNS
 • konfiguracja tuneli i dostępów VPN
 • diagnoza awarii sieci
 • definiowanie użytkowników i nadawanie im uprawnień
 • utrzymywanie systemu sieciowego w stanie sprawności

Jak zaczynamy współpracę w ramach obsługi informatycznej?

 • 1Informacje na temat infrastruktury IT

  Współpracę w zakresie obsługi informatycznej zaczynamy od zebrania informacji na temat aktualnego stanu infrastruktury IT i spisu kluczowych danych.
 • 2Audyt IT

  Następnie przeprowadzamy audyt IT oraz, aby upewnić się, że stan faktyczny infrastruktury jest tożsamy z przekazanymi danymi.
 • 3Analiza oraz plan działań

  Na podstawie przeprowadzonego audytu IT i aktualnego stanu infrastruktury, analizujemy potrzeby Klienta i wdrażamy plan działań. Wyznaczamy najważniejsze zadania do wykonan.a

Obsługa informatyczna - cena

 
Koszt bieżącej obsługi informatycznej jest indywidualnie ustalany z Klientem i jest uzależniony od:

 • ilości stanowisk komputerowych w firmie
 • ilość oddziałów oraz lokalizacji
 • stanu infrastruktury IT
 • poziomu zaawansowania infrastruktury IT
 • oczekiwań oraz indywidualnych potrzeb klienta

W ramach tej usługi istnieje możliwość rozliczenia na podstawie stałej kwoty miesięcznej lub opłaty godzinowej.

Helpdesk IT - zakres usług

 • pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb
 • serwis stacji roboczych
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
 • zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
 • bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS)
 • instalacja oprogramowania użytkowego
 • diagnostyka urządzeń peryferyjnych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu IT
 • rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
 • diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
 • przekazywanie sprzętu do serwisu producenta
  oraz jego odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
 • zarządzanie licencjami i weryfikacja legalności oprogramowania
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej
 • konfiguracja dostępu do Internetu, poczty e-mail i urządzeń mobilnych
 • wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory)
 • Wygodny system ochrony zgłoszeń – Belisama

Administracja serwerami - zakres usług

 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • administracja serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów oraz urządzeń mass storage
 • administrowanie systemami pocztowymi (Exchange, Postfix)
 • administracja bazami danych (MS SQL, MySQL, PostgreSQL)
 • stały monitoring i optymalizacja zagrożeń w celu unikania awarii i przestojów w pracy firmy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów
 • zapewnienie sprawności podstawowych usług systemowych
 • zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory, serwerami plików, zarządzanie GPO
 • zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie grup i reguł w Active Directory
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
 • aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych
 • konfiguracja usług
 • optymalizacja wydajności systemów
 • zabezpieczenie serwerów
 • migracja serwerów
 • wirtualizacja serwerów (Hyper-V, VMWare, XenServer)
 • monitorowanie stanu zasilania
 • monitorowanie stanu urządzeń UPS
 • konfiguracja i zarządzanie backupami
 • zarządzanie hipervisorami i maszynami wirtualnymi
 
 

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i poproś o ofertę!

Kontakt możliwy także pod adresem mailowym: oferty@itcompany.pl
 
Wybierz z listy usługę i napisz do nas!

  Jestem zainteresowany/a usługą:

   

  Sprawdź nasze pozostałe usługi