Doradztwo IT


Każdy z naszych klientów, oprócz bieżącej opieki informatycznej, otrzymuje dostęp do naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań dla biznesu.

Zapewniamy wsparcie w zakresie innowacji i wyznaczamy najbardziej efektywne kierunki rozwoju infrastruktury informatycznej. Opracowujemy harmonogramy i priorytety inwestycji, by mogli Państwo ująć je w swoim budżecie na kolejne kwartały.


Zakres usług

 • analiza obecnego stanu infrastruktury IT
 • weryfikacja i optymalizacja kosztów
 • ocena efektywności systemów informatycznych
 • opracowanie polityki zarządzania zmianą
 • planowanie inwestycji
 • audyty IT
 • ochrona przed cyberatakami i ransomware
 • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
 • instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT
 • opracowanie katalogu usług IT
 • opracowanie zaleceń dotyczących budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT oraz wybór dostawców
 • konsultacje, doradztwo oraz wsparcie przy wdrożeniach nowego oprogramowania z dostawcą
 • konsultacje i modernizacje związane ze zmianą usługodawców IT
 • kontakt z dostawcami usług oraz wsparcie w negocjacjach
 • opracowanie dokumentacji

Doradztwo IT


Każdy z naszych klientów, oprócz bieżącej opieki informatycznej, otrzymuje dostęp do naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań dla biznesu.

Zapewniamy wsparcie w zakresie innowacji i wyznaczamy najbardziej efektywne kierunki rozwoju infrastruktury informatycznej. Opracowujemy harmonogramy i priorytety inwestycji, by mogli Państwo ująć je w swoim budżecie na kolejne kwartały.


Zakres usług

 • analiza obecnego stanu infrastruktury IT
 • weryfikacja i optymalizacja kosztów
 • ocena efektywności systemów informatycznych
 • opracowanie polityki zarządzania zmianą
 • planowanie inwestycji
 • audyty IT
 • ochrona przed cyberatakami i ransomware
 • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
 • instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT
 • opracowanie katalogu usług IT
 • opracowanie zaleceń dotyczących budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT oraz wybór dostawców
 • konsultacje, doradztwo oraz wsparcie przy wdrożeniach nowego oprogramowania z dostawcą
 • konsultacje i modernizacje związane ze zmianą usługodawców IT
 • kontakt z dostawcami usług oraz wsparcie w negocjacjach
 • opracowanie dokumentacji

Skontaktuj się z nami!

Maciej Pokrzywiński

tel. 501 039 194
zapytania@itcompany.pl