Doradztwo IT

 
Każdy z naszych Klientów, oprócz bieżącej opieki informatycznej, otrzymuje dostęp do naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań dla biznesu.

Zapewniamy wsparcie w zakresie innowacji i wyznaczamy najbardziej efektywne kierunki rozwoju infrastruktury informatycznej. Pomagamy podjąć decyzję w zakresie wprowadzenia nowych inwestycji IT poprzez gradację priorytetów. Dodatkowo współtworzymy harmonogramy inwestycji i budżetów poszczególnych wdrożeń, by mogli Państwo ująć je w swoim budżecie na kolejne kwartały.

Doradztwo IT obejmuje

 1. Analizujemy i weryfikujemy stan systemów informatycznych naszych klientów, pomagamy im obrać właściwą ścieżkę rozwoju.

 2. Prowadzimy cykliczne rozmowy na temat planowanych inwestycji, oferujemy swoją pomoc przy ustaleniu harmonogramu oraz kosztorysu.

 3. Stale edukujemy naszych Klientów na temat cyberbezpieczeństwa oraz zagrożeń, wynikających z obecności w sieci.


Jak wygląda audyt IT przeprowadzony przez naszych specjalistów?

 • Analiza stanu sieci komuputerowej
 • Wskazanie obecnego stanu i zagrożeń z niego wynikających
 • Przedstawienie zaleceń
Audyty IT, które są przeprowadzane przez naszych specjalistów rozpoczynają się od analizy obecnego stanu sieci komputerowej, urządzeń serwerowych oraz całej infrastruktury IT Klienta. Zależy nam, aby posiadać realny obraz sytuacji, przed rozpoczęciem współpracy. Następnie na tej podstawie wyszczególniamy największe zagrożenia. Na samym końcu przedstawiamy główne zalecenia. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa, jak i funkcjonowania systemów IT w firmie.
 
 
 

Doradztwo IT - zakres usług

 • analiza obecnego stanu infrastruktury IT
 • weryfikacja i optymalizacja kosztów
 • ocena efektywności systemów informatycznych
 • opracowanie polityki zarządzania zmianą
 • planowanie inwestycji
 • audyty IT
 • ochrona przed cyberatakami i ransomware
 • instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT
 • opracowanie katalogu usług IT
 • opracowanie zaleceń dotyczących budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT oraz wybór dostawców
 • konsultacje, doradztwo oraz wsparcie przy wdrożeniach nowego oprogramowania z dostawcą
 • konsultacje i modernizacje związane ze zmianą usługodawców IT
 • kontakt z dostawcami usług oraz wsparcie w negocjacjach
 • opracowanie dokumentacji
 • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
 

Skontaktuj się z naszym działem handlowym i poproś o ofertę!

Kontakt możliwy także pod adresem mailowym: oferty@itcompany.pl
 
Wybierz z listy usługę i napisz do nas!

  Jestem zainteresowany/a usługą:

   

  Sprawdź nasze pozostałe usługi