fbpx

Wdrożenie przepisów RODO


Opracowujemy skuteczne sposoby kontroli i zabezpieczeń kluczowych zasobów firmy. Dostosowujemy infrastrukturę IT do wytycznych RODO.

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation) weszło w życie 25 maja 2018. RODO dotyczy każdej firmy, która działa na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od wielkości, obrotów i dochodów przedsiębiorstwa. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł nałożyć na przedsiębiorstwa, które nie będą przestrzegały przepisów zawartych w RODO kary o wysokości 4 proc. rocznego obrotu firmy albo do 20 mln euro. Ma to wymusić na firmach przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Firmy są zobowiązane zastosować takie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

We współpracy z kancelarią adwokacką możemy zaoferować kompleksową usługę wdrożenia zasad RODO w Państwa firmie.


Usługi z zakresu bezpieczeństwa IT

 • opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • opracowanie procedur bezpieczeństwa
 • opracowanie procedur disaster recovery
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo
 • projektowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem
 • projektowanie systemów backupowych
 • ochrona przed cyberatakami i ransomware
 • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
 • instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT
 • instalacja zabezpieczeń sprzętowych
 • monitoring usług IT
 • stały monitoring sieci
 • optymalizacja zagrożeń
 • zabezpieczenie komunikacji wewnątrz firmy
 • przeprowadzenie audytów i testów bezpieczeństwa
 • testy odtworzeniowe backupów
 • audyty legalności oprogramowania
 • dostosowanie systemu IT do wytycznych RODO

Wdrożenie przepisów RODO


Opracowujemy skuteczne sposoby kontroli i zabezpieczeń kluczowych zasobów firmy. Dostosowujemy infrastrukturę IT do wytycznych RODO.

RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation) weszło w życie 25 maja 2018. RODO dotyczy każdej firmy, która działa na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od wielkości, obrotów i dochodów przedsiębiorstwa. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł nałożyć na przedsiębiorstwa, które nie będą przestrzegały przepisów zawartych w RODO kary o wysokości 4 proc. rocznego obrotu firmy albo do 20 mln euro. Ma to wymusić na firmach przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Firmy są zobowiązane zastosować takie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

We współpracy z kancelarią adwokacką możemy zaoferować kompleksową usługę wdrożenia zasad RODO w Państwa firmie.


Usługi z zakresu bezpieczeństwa IT

 • opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • opracowanie procedur bezpieczeństwa
 • opracowanie procedur disaster recovery
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo
 • projektowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem
 • projektowanie systemów backupowych
 • ochrona przed cyberatakami i ransomware
 • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
 • instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT
 • instalacja zabezpieczeń sprzętowych
 • monitoring usług IT
 • stały monitoring sieci
 • optymalizacja zagrożeń
 • zabezpieczenie komunikacji wewnątrz firmy
 • przeprowadzenie audytów i testów bezpieczeństwa
 • testy odtworzeniowe backupów
 • audyty legalności oprogramowania
 • dostosowanie systemu IT do wytycznych RODO

Zapytaj o usługę


Znajdź najbliższy oddział