Wsparcie IT

stabilność dziś i jutro

Zapewniamy pomoc techniczną, serwis sprzętu i oprogramowania, administrację serwerami i zarządzanie siecią komputerową. Świadczymy wsparcie IT na terenie całego kraju.

Wspieramy dynamiczny rozwój Państwa  firmy. W ramach wsparcia IT zapewniamy ciągłość pracy, skuteczną i szybką reakcję na zgłoszenia, bezpieczeństwo danych oraz kompetentne doradztwo w obszarze IT i rozwój infrastruktury informatycznej zgodnie z potrzebami Państwa firmy. To wszystko bez kosztów i problemów związanych z utrzymywaniem własnego działu IT.

Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na osiągnięcie celów istotnych z punktu widzenia naszych klientów. Wypracowaliśmy procedury, które gwarantują sprawną realizację projektów, a także doskonały kontakt z klientem w całym okresie współpracy.

zapytaj o ofertę

WSPARCIE IT - Korzyści DLA TWOJEJ FIRMY

BEZPIECZEŃSTWO

opracowujemy i wdrażamy politykę bezpieczeństwa

chronimy dane: tworzymy kopie zapasowe, wdrażamy procedury kontroli backupów i ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą

zabezpieczamy Państwa system informatyczny przed atakami z zewnątrz oraz przed zagrożeniami płynącymi z działania pracowników

przeprowadzamy audyty legalności, by ochronić Państwa firmę przed ryzykiem płynącym z używania nielicencjonowanego oprogramowania

CIĄGŁOŚĆ PRACY

udostępniamy wygodne formy zgłaszania awarii: jeden punkt kontaktu (SPOC), który pozwala nam zapewnić wysoki poziom usług gwarantowany umową SLA

gwarantujemy krótkie czasy reakcji, by jak najbardziej ograniczyć przestoje w Państwa firmie

sprawnie realizujemy zgłoszenia, dzięki czemu stacje robocze są zawsze gotowe do pracy

zapewniamy stały monitoring systemu

REDUKCJA KOSZTÓW

likwidujemy koszty HR: zatrudnienia, wynagrodzeń pozapłacowych, księgowych, świadczeń socjalnych

redukujemy koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników

zapewniamy łatwe budżetowanie: stałe koszty obsługi na podstawie abonamentu miesięcznego

optymalizujemy sprzęt, oprogramowanie i związane z nimi koszty zewnętrzne (łącza, licencje)

zapewniamy sprzęt zastępczy bezpłatnie w ramach umowy

Nasze gwarancje

PLANOWANIE ROZWOJU IT

Chcemy optymalnie wykorzystać zasoby informatyczne oraz rozwijać infrastrukturę zgodnie z potrzebami i możliwościami Państwa firmy. Wsparcie IT obejmuje także planowanie niezbędnych inwestycji z wyprzedzeniem, by mogli Państwo ująć je w swoim budżecie na kolejne kwartały.

AUDYTY

Wsparcie IT obejmuje audyt Państwa systemu informatycznego. Celem audytu jest zebranie wszystkich informacji o tym, co już zrobiliśmy, co zalecamy i jakie inwestycje należy zaplanować, by system był bezpieczny i wydajny. Taki audyt pozwala nam wspólnie wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Państwa firmy.

DOSTARCZANIE SPRZĘTU

Sprzęt, który kupujemy dla Państwa zawsze pochodzi z legalnych źródeł i posiada europejską gwarancję producenta. Współpraca z naszą firmą daje Państwu gwarancję legalności sprzętu i oprogramowania.

KOORDYNACJA USŁUG IT

W ramach wsparcia IT koordynujemy pracę dostawców innych usług IT (np. specjalistycznego oprogramowania, czy Internetu), opiniujemy umowy z dostawcami.

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA

Na bieżąco badamy satysfakcję klienta i szybko reagujemy na wskazówki przekazywane nam przez użytkowników. Dzięki temu cały czas możemy polepszać nasze usługi, by maksymalnie spełniały Państwa oczekiwania.

CYKLICZNE SPOTKANIA

Organizujemy cykliczne spotkania z kluczowymi osobami w firmie, by porozmawiać o Państwa biznesie, potrzebach, nowych rozwiązaniach informatycznych, przyszłości i kierunkach rozwoju IT.

Helpdesk

Zakres usług

 • pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • serwis stacji roboczych i oprogramowania
 • obsługa wszystkich systemów operacyjnych
 • pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
 • audyt sprzętu i oprogramowania
 • dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
 • doradztwo w doborze i instalacji oprogramowania
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
 • zabezpieczenie i ochrona danych (backup)
 • ewidencja sprzętu IT
 • obsługa techniczna targów, konferencji, eventów firmowych itd.

Gwarantujemy

 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń: pomoc zdalna i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • wysoką dostępność usług (nawet 24/7)
 • dostęp do systemu serwisowego umożliwiającego bieżące śledzenie statusu zgłoszenia
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń
 • sprzęt zastępczy na czas awarii
helpdesk IT
Pierwsza linia wsparcia

Helpdesk jest pierwszą linią pomocy i wsparcia codziennej pracy użytkowników systemu informatycznego oraz opieki nad sprzętem komputerowym i urządzeniami peryferyjnymi.

helpdesk loga

Administracja serwerami

Naszym celem jest zapewnienie Klientom ciągłości pracy i stabilności systemów informatycznych, dzięki odpowiedniemu utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT.

Administrowanie serwerami

 • administrowanie serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów
 • stały nadzór nad wydajnością systemów i sieci
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo
 • stały monitoring i optymalizacja zagrożeń w celu unikania awarii i przestojów w pracy firmy
 • administracja i zdalne utrzymanie serwerów
 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • administracja systemami pocztowymi (Exchange, Postfix)
 • wirtualizacja serwerów (Hyper-V, VMWare, XenServer)
 • migracja serwerów

Zarządzanie sieciami komputerowymi

 • projektowanie, wdrażanie i utrzymanie sieci LAN/WAN
 • opracowanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji
 • dobór, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych
 • nieprzerwany monitoring sieci pod kątem potencjalnych usterek
 • planowanie rozbudowy i modernizacji sieci na podstawie statystyk ruchu sieciowego
 • zapewnienie wysokiej dostępności (HA)
 • konfiguracja firewall, routerów i swithy
 • konfiguracja usług DHCP i DNS
 • konfiguracja tuneli i dostępów VPN
 • diagnoza awarii sieci
administracja serwerami
 
Druga linia wsparcia

Analiza i rozwiązywanie problemów przekazanych przez Helpdesk

administracja serwerami - loga

Bezpieczeństwo IT

Ochrona danych i zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych naszych klientów są dla nas priorytetem. Przeprowadzamy audyt IT, który ma na celu ocenę bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa danych i sprzętu oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem. Wyniki audytu są podstawą do opracowania szczegółowych zaleceń, a także zaplanowania zasobów i inwestycji niezbędnych do wdrożenia zaleceń i prawidłowego przeprowadzenia projektu.

W zakresie poprawy i monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych zapewniamy:

 • opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa
 • zarządzanie ryzykiem
 • przeprowadzenie audytów i testów bezpieczeństwa
 • organizację ochrony danych osobowych zgodnie z wytycznymi GIODO
 • opracowanie procedur bezpieczeństwa
 • instalację zabezpieczeń sprzętowych
 • ochronę antywirusową
 • ochronę i backup danych
 • zabezpieczenie serwerów
 • zabezpieczenie sieci Wi-Fi
 • szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej
 • zabezpieczenie komunikacji wewnątrz firmy
 • szkolenie kadr z zakresu polityki bezpieczeństwa

zapytaj o ofertę

Doradztwo IT

Każdy z naszych klientów, oprócz codziennego wsparcia IT, otrzymuje dostęp do naszej specjalistycznej wiedzy

W ramach doradztwa IT oferujemy między innymi:

 • analizę obecnego stanu usług IT
 • weryfikację kosztów
 • ocenę efektywności systemów informatycznych
 • opracowanie zaleceń dotyczących budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT oraz wybór dostawców
 • projektowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie zmianą
 • definiowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych – audyty, systemy backupów, monitoring usług IT
 • planowanie inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia zaleceń poaudytowych
 • konsolidację systemów IT

WSPARCIE IT TWOJEJ FIRMY - SCHEMAT DZIAŁANIA

Schemat outsourcingu IT

Solidny partner w biznesie

Outsourcing IT - opinie

Referencje

We współpracy z IT Company cenimy sobie najbardziej wszechstronność pozwalającą na sprostanie naszym wszystkim zapotrzebowaniom oraz duże zaangażowanie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Pozwalają one na dopasowanie rozwiązań informatycznych do potrzeb naszej spółki.

WIRTGEN Polska Sp. z o.o.

Firma IT Company świadczy dla WUPRINŻ S.A. usługi informatyczne. IT Company zarządza całą infrastrukturą informatyczną, administruje serwery, zapewnia niezbędny sprzęt komputerowy, a także wspiera codzienną pracę użytkowników naszego systemu w ramach usługi helpdesk.

Wysoki poziom wiedzy merytorycznej i kompetencji pracowników IT Company zaowocował rozszerzeniem współpracy o kolejne projekty informatyczne. IT Company zrealizowała i wdrożyła na nasze zamówienie system zarządzania przetargami, który pozwolił nam na zwiększenie efektywności procesów biznesowych w naszej firmie.

Możemy z przyjemnością polecić usługi IT Company w zakresie outsourcingu usług IT i tworzenia oprogramowania na zamówienie.

WUPRINŻ S.A.

Firma IT Company rozpoczęła prace od doboru i instalacji infrastruktury informatycznej, w tym instalacji i konfiguracji centrali telefonicznej.  Następnie zaprojektowała i wdrożyła sieć lokalną (LAN) oraz zbudowała bardziej rozległe sieci WAN. Dzięki profesjonalnym usługom informatycznym i konsultingowym byliśmy pewni, że wybrane rozwiązania doskonale odpowiedzą na potrzeby naszej firmy.

W ramach stałej umowy IT Company świadczy dla naszej firmy kompleksowe usługi IT. Począwszy od podstawowego serwisu sprzętu komputerowego, peryferyjnego i oprogramowania, poprzez  zapewnienie pierwszej linii wsparcia codziennej pracy użytkowników naszego systemu po administrowanie sieciami.

NOARK Electric Sp. z o.o.
Referencje

Skontaktuj się

W przypadku pytań dotyczących wsparcia IT, prosimy o kontakt.

 

Skontaktuj się

Dariusz Dąbrowski

tel. 737 975 948
tel. 61 668 27 64
dariusz.dabrowski@itcompany.pl

Skontaktuj się

Grzegorz Krzyś

tel. 500 728 638
tel. 61 668 27 64
grzegorz.krzys@itcompany.pl