fbpx

Usługi informatyczne dla firm

Kompleksowe usługi informatyczne dla firm - helpdesk, administracja serwerami, zarządzanie siecią. Wspieramy rozwój Państwa biznesu, poprzez innowację, budowę i utrzymanie solidnej infrastruktury IT oraz zapewnienie ciągłości pracy firmy.

Helpdesk IT
wsparcie techniczne

Helpdesk IT to codzienna obsługa informatyczna firmy. Pomagamy w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania.

Gwarantujemy

 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń: zdalnie i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • dostęp do systemu serwisowego umożliwiającego bieżące śledzenie statusu zgłoszenia
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń
 • sprzęt zastępczy na czas awarii

Helpdesk IT
wsparcie techniczne

Helpdesk IT to codzienna obsługa informatyczna firmy. Pomagamy w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania.

Gwarantujemy

 • krótki czas reakcji (zgodnie z umową SLA)
 • sprawną realizację zgłoszeń: zdalnie i z dojazdem w zależności od potrzeb
 • dostęp do systemu serwisowego umożliwiającego bieżące śledzenie statusu zgłoszenia
 • raportowanie: dostęp do ewidencji wszystkich zgłoszeń
 • sprzęt zastępczy na czas awarii

Schemat współpracy

Administracja serwerami
bezpieczeństwo danych

Administracja serwerami to szereg działań mających na celu zapewnienie stabilności systemu informatycznego i bezpieczeństwa danych.

Zapewniamy

 • administrowanie serwerami i utrzymanie ciągłości pracy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów i sieci
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług w celu zapobiegania awariom i przerwom w pracy systemu informatycznego
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo takie jak backupy danych, firewalle, systemy antywirusowe, serwery wirtualne, redundancja rozwiązań
 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • audyty bezpieczeństwa systemu informatycznego

Administracja serwerami
bezpieczeństwo danych

Administracja serwerami to szereg działań mających na celu zapewnienie stabilności systemu informatycznego i bezpieczeństwa danych.

Zapewniamy

 • administrowanie serwerami i utrzymanie ciągłości pracy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów i sieci
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług w celu zapobiegania awariom i przerwom w pracy systemu informatycznego
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo takie jak backupy danych, firewalle, systemy antywirusowe, serwery wirtualne, redundancja rozwiązań
 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • audyty bezpieczeństwa systemu informatycznego

Schemat współpracy

Zarządzanie siecią
ciągłość pracy

Właściwe zarządzanie siecią ma zapewnić ma zapewnić użytkownikom systemu wysoką dostępność usług i minimalizować przestoje związane z potencjalnymi awariami.

Zapewniamy

 • administrowanie serwerami i utrzymanie ciągłości pracy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów i sieci
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług w celu zapobiegania awariom i przerwom w pracy systemu informatycznego
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo takie jak backupy danych, firewalle, systemy antywirusowe, serwery wirtualne, redundancja rozwiązań
 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • audyty bezpieczeństwa systemu informatycznego

Zarządzanie siecią
ciągłość pracy

Właściwe zarządzanie siecią ma zapewnić ma zapewnić użytkownikom systemu wysoką dostępność usług i minimalizować przestoje związane z potencjalnymi awariami.

Zapewniamy

 • administrowanie serwerami i utrzymanie ciągłości pracy
 • stały nadzór nad wydajnością systemów i sieci
 • monitoring ciągłości działania aplikacji i usług w celu zapobiegania awariom i przerwom w pracy systemu informatycznego
 • projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo takie jak backupy danych, firewalle, systemy antywirusowe, serwery wirtualne, redundancja rozwiązań
 • administracja systemami Microsoft Windows oraz Linux
 • audyty bezpieczeństwa systemu informatycznego

Skontaktuj się z nami!

outsourcing IT - kontakt

Maciej Pokrzywiński

tel. 61 668 27 49
maciej.pokrzywinski@itcompany.pl