Oferta


W ramach obsługi informatycznej zapewniamy helpdesk, administrację serwerami oraz zarządzanie siecią.

zobacz więcej

Outsourcing IT

Oferujemy pełen lub częściowy outsourcing usług IT oraz dostarczamy specjalistów o niezbędnych kompetencjach.

zobacz więcej

Cloud computing

Wspólnie z klientami opracowujemy strategię adaptacji rozwiązań w chmurze do indywidualnych potrzeb biznesu.

zobacz więcej

Rozwój infrastruktury IT

Opracowujemy wytyczne dotyczące budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury IT, by zapewnić skalowalne i wydajne rozwiązania.

zobacz więcej

Doradztwo IT

Zapewniamy wsparcie w zakresie innowacji i wyznaczamy najbardziej efektywne kierunki rozwoju infrastruktury informatycznej.

zobacz więcej

Audyty IT

Przeprowadzamy audyty IT, które mają na celu ocenę bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa danych i sprzętu oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem.

zobacz więcej