Zewnętrzne wsparcie IT
czy informatyk na etacie

Obecnie niemal wszystko w firmach opiera się na IT, przedsiębiorcy stają zatem przed wyborem – stworzyć etat dla informatyka w firmie, czy powierzyć swoją infrastrukturę firmie zewnętrznej.

Sprawy nie ułatwia fakt, że rozwój cyfryzacji i zawrotny wzrost ludzi i urządzeń w sieci stanowi ogromne wyzwanie dla ochrony danych, a przedsiębiorcy muszą zapewnić swoim firmom pełne bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo... lub jego brak

Kluczowym argumentem przedsiębiorców przeciwko outsourcingowi usług IT jest obawa przed wyciekiem poufnych danych z firmy. Pozornie większe bezpieczeństwo zapewnia zaufany człowiek w firmie, co niekoniecznie sprawdza się, gdy pracownik przechodzi do konkurencji. Aż 16% pracowników przyznało w badaniu przeprowadzonym na zlecenie firmy Symantec, że zabiera informacje ze sobą, gdy zmienia pracodawcę. Dodatkowo odpowiedzialność pracowników za szkody jest ograniczona przepisami kodeksu pracy. Firmy informatyczne zapewniają dużo wyższy poziom bezpieczeństwa i odpowiedzialności za dane, podpisują umowy o poufności, posiadają ubezpieczenie OC.

Firma korzystająca z zewnętrznej obsługi informatycznej dysponuje pełną dokumentacją swojego systemu informatycznego.

16% pracowników przyznało,
że zabiera informacje ze sobą, gdy zmienia pracodawcę.

Prosta zmiana

Firma korzystająca z zewnętrznej obsługi informatycznej dysponuje pełną dokumentacją swojego systemu informatycznego. Wszystkie rozwiązania są opisane, a informacje aktualizowane w formie corocznych audytów i sprawozdań. W związku z tym zmiana dostawcy usług jest stosunkowo bezproblemowa i nie wpływa na pracę firmy. Tymczasem w przypadku pracownika etatowego, cała wiedza o IT opiera się na jednym człowieku i przepada wraz z jego odejściem.

Dostępność usług

Etatowy informatyk w założeniu ma być bardziej dostępny niż zewnętrzna firma. W praktyce wygląda to różnie. Urlopy, choroby, a w przypadku większych awarii lub konieczności obsługi kilku oddziałów zwyczajnie brak możliwości wykonania kilku zadań na raz - to wszystko może wydłużyć czas reakcji i spowodować kosztowne przestoje w pracy firmy. Firma informatyczna dysponując całym zespołem specjalistów jest w stanie reagować w czasie przewidzianym umową i bez problemu obsługuje stanowiska rozproszone po całej Polsce.

Firma informatyczna dysponując całym zespołem specjalistów
reaguje szybko i minimalizuje przestoje w pracy firmy.

Efektywna praca

Pracownik etatowy i firma informatyczna mają różne cele. Firma informatyczna koncentruje się na długofalowym i stabilnym rozwoju infrastruktury informatycznej, gdyż tylko w taki sposób można skutecznie zapobiegać poważnym awariom i utracie danych. Ponadto zewnętrzny dostawca ewidencjonuje i raportuje wszystkie zgłoszenia, działa według procedur i realizuje zadania zgodnie ze sztuką.

Wiedza

Zewnętrzne wsparcie IT gwarantuje pełen dostęp do wiedzy i kompetencji. Firma informatyczna zatrudnia zespół specjalistów z doświadczeniem w różnych branżach, ma wypracowane procedury, przeprowadza systematyczne badania jakości obsługi.

Większość firm nie jest w stanie zbudować takiego działu IT, jakim dysponują wyspecjalizowane firmy informatyczne. Prędzej czy później pojawiają się zatem dokuczliwe przeszkody: braki kadrowe, urlopy i zwolnienia lekarskie, niewystarczający budżet na specjalistyczne szkolenia. Tych wszystkich problemów można uniknąć korzystając z zewnętrznego wsparcia.